Prestaties & kosten

Bij de start van een dossier worden concrete afspraken gemaakt omtrent het honoraria en de kosten. Deze afspraken detailleren we duidelijk in een toelichtingsnota. 

 

De prestaties en kosten worden verrekend volgens gangbare tarieven waarop 21 % BTW verschuldigd is.

 

Bij de aanvang van uw dossier dient u een provisie te betalen. Op elk moment kan een tussentijdse afrekening gevraagd worden. U ontvangt hierbij een overzicht van de geleverde prestaties en tijdsbesteding.

 

Het ereloon wordt berekend op basis van een overeengekomen uurtarief. Dit is afhankelijk van de aard en het belang van de zaak. Het al dan niet spoedeisend karakter kan een invloed hebben op de kost die aangerekend wordt.

 

Het standaard uurtarief bedraagt € 135,- (excl. BTW)

 

Administratieve kosten betreffen kosten voor de opening van een dossier, correspondentie, aangetekende zendingen, verplaatsingen… Deze worden tarifair verrekend.

 

De door ons gemaakte gerechtskosten en uitgaven (zoals griffierechten, deurwaarder, attesten,  vertalers…) worden doorgefactureerd aan kostprijs.